การแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มาจากน้ำ สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่เราสัมผัสหรือกลืนกินน้ำที่มีเชื้อโรค รวมถึงการหายใจเอาละอองน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย กิจกรรมว่ายน้ำทั้งในสระน้ำ สปา ออนเซน หรือแม้แต่การเล่นน้ำตามธรรมชาติ สามารถปนเปื้อนเชื้อโรคในน้ำได้ทั้งสิ้น

 

การว่ายน้ำในสระว่ายน้ำปลอดภัยหรือไม่ ?

สระว่ายน้ำมีการใส่สารเคมี หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ คลอรีน ซึ่งคลอรีนมีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรค แต่อาจมีเชื้อโรคบางชนิดที่คลอรีนไม่สามารถทำลายได้ หรือการไม่เปลี่ยนน้ำหรือไม่ดูแลสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ระดับคลอรีนไม่ได้มาตรฐาน อาจสะสมหรือปนเปื้อนเชื้อโรคทำให้เกิดโรคทางการว่ายน้ำได้

 

โรคที่พบได้บ่อยจากการว่ายน้ำ

 1. โรคอุจจาระร่วง

โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคที่พบได้บ่อยจากการว่ายน้ำ สาเหตุเกิดจากการแพร่กระจายของเชื้อจากผู้ที่ป่วยมีอาการท้องเสียและลงไปเล่นน้ำ ซึ่งคนที่ใช้สระว่ายน้ำร่วมกันอาจมีการสำลักหรือกลืนกินน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปได้และทำให้เกิดเป็นโรคอุจจาระร่วง

 1. มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง

เมื่อผิวหนังสัมผัสกับเชื้อโรคอาจทำให้เกิดผื่นคันขึ้นตามผิวหนังได้ โดนสาเหตุอาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาด รวมถึงการสัมผัสกับคลอรีนที่มีความเข้มข้น ทำให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหนัง หรือแสบคันได้

 1. มีอาการตาแดง

มีอาการตาแดง แสบตา หรือเป็นโรคตาแดงเกิดขึ้นได้ จากการติดเชื้อไวรัสที่เยื้อบุตา สามารถเกิดขึ้นได้จากการเล่นน้ำ

 1. โรคหูชั้นนอกอักเสบ

อาการของหูชั้นนอกอักเสบ มักเกิดขึ้นได้จากการว่ายน้ำ อาการของหูชั้นนอกอักเสบ มักจะมีอาการปวดหู มีน้ำเยิ้มจากหู รวมถึงอาการปวดบวมแดงของรุหูและใบหู

 1. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

กลุ่มโรคที่สามารถติดเชื้อได้จากทางเดินหายใจ ยกตัวอย่างเช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคคออักเสบ โรคปวดอักเสบ ล้วนเป็นโรคที่สามารถติดเชื้อได้จากทางเดินหายใจ

 

ผู้ที่ควรระวังเสี่ยงติดเชื้อโรคจากการว่ายน้ำ

 • เด็ก
 • สตรีมีครรภ์
 • ผู้ป่วยเรื้อรังที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น โรคเอดส์ โรคมะเร็ง เป็นต้น
 • ผู้ที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกัน

การป้องกันการติดเชื้อที่เกิดจากว่ายน้ำ

 • ไม่ควรบ้วนน้ำลาย น้ำมูกหรือสารคัดหลั่งขณะเล่นน้ำ
 • ไม่ควรปัสสาวะลงในสระน้ำ
 • ผู้ที่มีอาการป่วยท้องเสียท้องร่วงควรงดเล่นน้ำเพื่อเป็นการไม่แพร่กระจายเชื้อ
 • ห้ามลงเล่นน้ำขณะมีแผลตามร่างกาย
 • ระวังเล่นน้ำ ไม่ควรกลืนหรือหายใจเอาละอองน้ำเข้าสู่ร่างกาย
 • หลังจากว่ายน้ำควรรีบชำระร่างกายด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง