อาหารกึ่งสุก กึ่งดิบ อาจเป็นเมนูถูกปากของผู้ที่ชื่นชอบอาหารประเภทนี้ แต่อาหาร สด – ดิบ อาจมีโทษต่อสุขภาพของเราได้ เพราะการรับประทานอาหารสุกดิบอาจทำให้ร่างกายติดเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสที่มาจากของสดอย่างไม่รู้ตัว

 

โรคที่เกิดขึ้นจากอาหาร สด – ดิบ

1.โรคซาร์โคซิสติส

โรคซาร์โคซิสติส จะมีลักษณะคล้ายเม็ดข้าวสาร สามารถพบซีสต์ในกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อกล่องเสียง หรือกล้ามเนื้ออื่น ๆ โดยผู้ที่เป็นโรคนี้มักมีอาการปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย มีอาการบวมใต้ผิวหนัง ข้ออักเสบ และมีเม็ดโลหิตขาวอีโอซิโนฟิลสูง

2.โรคแอนแทรกซ์

เกิดในระบบทางเดินอาหาร ผู้ป่วยอาจมีอาการอาเจียนเป็นเลือด ถ่ายท้องอย่างรุนแรง และอาจพัฒนาไปถึงการติดเชื้อในกระแสเลือด และรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้

3.เชื้อซาลโมเนลลา

เป็นแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับอาหาร เป็นโรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมักจะมีอาการอาเจียน ท้องร่วง

4.เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์

เป็นเชื้อที่สามารถพบได้ในทางเดินอาหารของสัตว์ เช่น วัว และสัตว์อื่น ๆ ชนิดอื่น ๆ เป็นต้น เชื้อนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบ ทำให้มีอาการท้องเสีย ปวดท้อง และมีไข้ ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการถ่ายเป็นเลือด

5.เชื้ออีโคไล

ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ผู้ที่ได้รับเชื้อนี้ไปประมาณ 1 – 2 วัน จะมีอาการปวดท้อง เป็นตะคริว และมีอาการท้องร่วง บางครั้งอาจมีเลือดปน

6.ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า

เนื้อสดที่น้ำมาปรุงอาหารถ้ามีสาเหตุการตายมาจากโรคพิษสุนัขบ้า อาจทำให้ผู้ที่สัมผัสมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ ไม่ว่าจะเป็น คนแล่เนื้อ คนทำอาหาร รวมถึงคนที่รับประทานอาหารที่ทำจากเนื้อที่ติดเชื้อเข้าไป

 

การประกอบอาหารหรือการปรุงอาหารควรปรุงให้สุกโดยใช้ความร้อนให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้ง เพื่อสุขอนามัยของผู้บริโภค เป็นการป้องกันโรคตามหลักปฏิบัติที่ดี ก่อนทำอาหารควรนำเนื้อสดมาล้างด้วยน้ำให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค พยาธิ สารพิษ ก่อนน้ำมาปรุงอาหารทุกครั้ง