นพ.กำพล พลัสสินทร์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ หรือ CHG นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมเปิด “ศูนย์หัวใจครบวงจร” แบบ One Stop Service รักษาเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาโรคหัวใจได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกสิทธิการรักษาของผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง (ที่ 1 จากซ้าย) นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิด ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

รพ.จุฬารัตน์ จับมือ รพ.สมุทรปราการ เปิดศูนย์โรคหัวใจ ครบวงจรบริบาลผู้ป่วย

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมมือ รพ.สมุทรปราการ เปิดศุนย์โรคหัวใจบริการผู้ป่วยโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฉพาะทางโรดหัวใจพร้อมดูแลตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือและเทดโนโลยีที่ทันสมัย

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14:40 น. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด ศูนย์หัวใจครบวงจร โรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมตัวย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติร่วมงาน โดยมี นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ นพ.กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และทีมคณะผู้บริหารทำการต้อนรับ ณ อาดาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ

นพ.กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ กล่าวว่า “ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์หัวใจ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และโรงพยาบาลสมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาโรคหัวใจได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่ชั้น 8 ของอาดาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดตั้งเป็น ศูนย์หัวใจครบวงจร แบบ One Stop Service รักษาเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด” ประกอบไปด้วย หน่วยบริการ 4 ส่วน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ หอผู้ป่วยเฉพาะทางโรดหัวใจ รองรับจำนวน 12 เตียง หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) จำนวน 7 เตียง

ภายในมีห้องแยกโรดความดันลบสำหรับพักรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยโรดหัวใจ ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การฉีตสีหลอดเลือดหัวใจเพื่อตรวจวินิจฉัย ขยายหลอดเลือตหัวไจตัวยบอลลูน ไปจนถึง การผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือบายพาสหลอดเลือดหัวใจและลิ้นหัวใจ (Coronary Artery Bypass Gratt Surgery: CABG)

กรณีที่ต้องมีการผ่าตัด สามารถส่งผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัดพิเศษสำหรับโรดหัวใจได้ทันที โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฉพาะทางโรดหัวใจพร้อมดูแลตลอด 24 ชม.

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือและเทดโนโลยีที่ทันสมัย ทีมพยาบาลและสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรดหัวใจ สำหรับรองรับการพักฟื้นผู้ป่วยเฉพาะทางโรดหัวใจ และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจอีกด้วย

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรดหัวใจและหลอดเลือดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสิทธิการรักษาของผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นับเป็นศูนย์ ที่ 4 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดศูนย์โรคหัวหัวที่ รพ.สมเด็จพระเทพ ศูนย์โรคหัวใจ รพ.จังหวัดชลบุรี นพ.กำพล กล่าว