เอดส์ (HIV) มีระยะต่าง ๆ ที่แยกได้ตามขั้นตอนการพัฒนาของไวรัสในร่างกาย ระยะแรกหรือระยะต้นเป็นระยะที่อาจไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเท่านั้น อาการที่พบในระยะแรกอาจแตกต่างไปตามบุคคล อาการที่ผู้ชายอาจพบในระยะแรกของเอดส์ได้แก่

  1. อาการไข้ อาจมีอุณหภูมิร่างกายสูงเป็นไข้เล็กน้อยหรือไข้สูงชั่วคราว
  1. อาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ อาจมีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
  1. อาการท้องเสีย อาจมีอาการท้องเสียร่วมกับคลื่นไส้อาเจียนหรือรู้สึกไม่สุขสบายในระบบย่อยอาหาร
  1. อาการผื่นผิวหนัง อาจเกิดผื่นที่ผิวหนังบางส่วนของร่างกาย ผิวหนังอักเสบ
  1. อาการไอ อาจมีอาการไอแห้งๆ ไม่มีเสมหะหรือไอร่วมกับมีเสมหะเล็กน้อย  ไอเรื้องรัง
  1. มีต่อมน้ำเหลืองบวม
  2. น้ำหนักลด

 

อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นระยะเวลาอันสั้นหรือยาวขึ้นได้ และบางครั้งอาจไม่มีอาการเลย อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้ไม่สามารถใช้เพื่อวินิจฉัยโรคเอดส์ได้แน่ชัด เนื่องจากอาการเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆได้  ดังนั้นหากคุณมีความเสี่ยงต่อเอดส์หรือเชื่อว่าคุณอาจติดเชื้อ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรไปพบแพทย์เพื่อรับการปรึกษา  และทำการตรวจเพิ่มเติม การตรวจเอดส์สามารถทำได้โดยเจาะเลือดไปตรวจเพื่อทดสอบเชื้อเอดส์ (HIV) ได้โดยตรงในเลือด การปรึกษากับแพทย์จะช่วยในการตรวจสอบประวัติความเสี่ยงและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตได้อีกด้วย