/กิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม กับโครงการ “คิดก่อนทิ้ง รักษ์โลก ลดขยะ”

ซ้อมรับมืออุบัติเหตุหมู่

กิจกรรม “วันล้างมือโลก”

เปิดอาคาร ” ศูนย์ตรวจสุขภาพแอร์พอร์ตเฮลท์เช็ค แอนด์ สไมล์คลับ “

งานฉลองรางวัลอันทรงเกียรติ Thailand’s Top Corporate Brand 2019 หมวดธุรกิจการแพทย์

ออกหน่วยบริการ โครงการ “Run to school ปี 4”

CHG สุดยอดแบรนด์องค์กร Thailand’s Top Corporate Brands 2019

บูธกิจกรรม HEALTHY & BEAUTY กิจกรรมดีๆ เพื่อคนรักสุขภาพและความงาม

Mother Class 9 เดือนมหัศจรรย์กับครรภ์คุณภาพ