Home/กิจกรรม

กิจกรรม “จิบน้ำชา พร้อมรับสิทธิพิเศษของตัวแทนประกันชีวิต MDRT”

CHG ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2021

ยกระดับความปลอดภัย มั่นใจ ทุกจุดบริการ

ตรวจความพร้อม “โรงพยาบาลสนามซีพี – ดับบลิวเอชเอ – จุฬารัตน์” เฟสแรก

CHG จับมือ รพ.สมุทรปราการ เปิดศูนย์หัวใจครบวงจร

เตรียมความพร้อมสร้างโรงพยาบาลสนาม CP WHA & CHULARAT

บริษัท ที เค เอส สนับสนุนอาหารและขนมให้บุคลากรด่านหน้า

ด่านหน้าบูสต์เตอร์ Pfizer เข็ม 3

คุณอรวรรณ มุกแก้ว และเพื่อน ๆ สนับสนุนอาหารและขนมให้บุคลากรด่านหน้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรถความดันบวก CU กองหนุนแก่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต