/กิจกรรม

Hospital Service Awards ประจำปี 2561

Hospital Award ประจำปี 2561

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล BSU CUP ครั้งที่ 1

ออกบูธ บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ จำกัด

ออกบูธ ประชุมใหญ่สามัญ Toyota

กิจกรรม ” SIP ชาญชรา มีสุข “

กิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลให้กับนักวิ่ง พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง

กิจกรรม Perfect Winterfest

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง รุ่น Synergy