อัปเดตวัคซีน COVID-19 รวมสรุป ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563