/โปรโมชั่น

โปรแกรมฝากครรภ์และคลอด ANTENATAL CARE

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมคัดกรองโรคไต

โปรแกรมตรวจโรคสมองและระบบประสาท

โปรแกรมตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ชาย,หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงานและเตรียมตัวก่อนมีบุตร

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรม

โปรโมชั่นฝังเข็ม ทางเลือกใหม่ของคนใส่ใจสุขภาพ