/โปรโมชั่น

โปรแกรมฝากครรภ์และคลอด ANTENATAL CARE

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564

โปรแกรมคัดกรอง โรคหัวใจและหลอดเลือดเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจโรคสมองและระบบประสาท

โปรแกรมตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ชาย,หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงานและเตรียมตัวก่อนมีบุตร

โปรโมชั่นฝังเข็ม ทางเลือกใหม่ของคนใส่ใจสุขภาพ

Package คลอดแบบเหมาจ่าย