/โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Love Dad

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ

โปรแกรมคัดกรองโรคไต

โปรแกรมตรวจโรคสมองและระบบประสาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองมะเร็งเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทองพลัส

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Child