//ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564

โปรแกรมคัดกรอง โรคหัวใจและหลอดเลือดเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจโรคสมองและระบบประสาท

โปรแกรมตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ชาย,หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงานและเตรียมตัวก่อนมีบุตร

โปรแกรมตรวจคัดกรอง ความเสี่ยงโรคหัวใจ

ตรวจคัดกรอง ระบบทางเดินอาหารและตับ

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา