//ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ

โปรโมชั่น Love Mom 2020

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ

โปรแกรมคัดกรองโรคไต

โปรแกรมตรวจโรคสมองและระบบประสาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองมะเร็งเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทองพลัส

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรม