โปรโมชั่น Love Mom 2020

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ

โปรแกรมคัดกรองโรคไต

โปรแกรมตรวจโรคสมองและระบบประสาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทองพลัส

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์

ตรวจคัดกรอง โรคไขข้ออักเสบเรื้อรัง & โรคภูมิแพ้ตัวเอง

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ