/โปรโมชั่น

Package คลอดแบบเหมาจ่าย

แพ็กเกจการฟอกสีฟัน

โปรแกรมตรวจคัดกรอง ความเสี่ยงโรคหัวใจ

ตรวจคัดกรอง ระบบทางเดินอาหารและตับ

โปรโมชั่นตรวจระดับวิตามินในร่างกาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

แพคเกจทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย

โปรโมชั่น รากฟันเทียม

โปรโมชั่น นวด(ทุยหน่า)

การจัดฟัน