เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน และรับมอบรางวัลในงาน ASEAN’s and Thailand’s Top Corporate Brands 2020 

ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

142482 517990

142376 142373

โดยเฉพาะในหมวดธุรกิจการแพทย์ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHULARAT HOSPITAL GROUP :CHG)

ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2020 Healthcare Service (หมวดธุรกิจการแพทย์)

ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ CHG ได้รับมาถึง 2 ปีซ้อน

142371 142483

และเป็นรางวัลที่กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต หนึ่งในเครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

ภาคภูมิใจและมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานทุกด้าน รวมถึงคุณภาพทางการแพทย์เพื่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน