วันที่ 23 สิงหาคม 2562

นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน และรับมอบรางวัลในงาน ASEAN’s and Thailand’s Top Corporate Brands 2019

ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ 15 หมวดธุรกิจในประเทศไทย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นครบรอบ 10ปีในครั้งนี้

2482019_190824_0006

1

โดยเฉพาะในหมวดธุรกิจการแพทย์ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHULARAT HOSPITAL GROUP :CHG)

ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2019 Healthcare Service (หมวดธุรกิจการแพทย์)

จาก ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก

2482019_190824_0007  214a

ซึ่งเป็นงานประกาศผลงานวิจัย

โดยหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing)

ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2482019_190824_0005

จากเกณฑ์การประเมิน Thailand’s top corporate brand awards 2019 ด้านการวัดมูลค่าแบรนด์

ตัวเลขทางบัญชี CBS (Corporate Brand Success Valuations) ใช้ 3 ศาสตร์มารวมกัน

1. การตลาด : Brand equities คุณค่าของแบรนด์ทั้งที่ส่งผลที่เป็นบวกและลบ

2. การลงบันทึกตามมาตรฐานทางการบัญชี

3. การเงิน:งบการเงิน ที่เป็น EV enterprise value ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีข้อมูลที่จะหามาได้มาคำนวณ

2482019_190824_0004

อีกหนึ่งรางวัลที่กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

หนึ่งในเครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์

2482019_190824_0003

ภาคภูมิใจและมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานทุกด้าน รวมถึงคุณภาพทางการแพทย์เพื่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน