เริ่มไอค่อกแค่ก ตอนนี้เจ็บคอแล้วด้วย จับตัวดูก็ร้อนๆ ผ่าวๆ เหมือนจะมีไข้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ไม่ได้การแล้ว หรือว่าได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มาแล้วนะ งั้นไปตรวจ COVID เลยดีกว่า จะได้สบายใจ … ว่าแต่ก่อนไปตรวจ COVID-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

สำรวจตัวเองให้ดี

หากมีไข้สูงกว่า 37.5 องศา เจ็บคอ ไอแห้ง มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ อันเป็นอาการหลักที่สามารถสังเกตได้ด้วยตนเองตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีโรคระบาด แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าควรจะไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเลยดีหรือไม่ แนะนำให้ลองทำแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองจากโรงพยาบาล โดยการตอบคำถามตามความจริง 5 – 10 ข้อ ทั้งนี้ ผลการประเมินจะทำให้พอทราบคร่าวๆ ว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือไม่

สำหรับแบบประเมินนี้ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อช่วยให้ประชาชนทุกคนสามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกทำแบบประเมินนี้ได้ดังต่อไปนี้


กรมควบคุมโรค

ชุดทดสอบความเสี่ยงด้วยตัวเอง


โรงพยาบาลราชวิถี

บริการภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เชียงใหม่

บริการภาษาไทย อังกฤษ และจีน

ถ้าเสี่ยงมากจะต้องทำอย่างไร

หากผลประเมินพบว่ามีความเสี่ยงในระดับควรเข้ารับการตรวจ ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขนั้น ผู้ป่วยควรติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 1422 เพื่อขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือในการเดินทางไปโรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยหรือมีความเสี่ยงสูงไม่ควรเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยรถสาธารณะ หรือแม้แต่รถส่วนบุคคลที่ไม่ได้ป้องกันอย่างถูกวิธีอีกด้วย

ถ้าไม่มีความเสี่ยง แต่ไม่สบายใจ จะไปตรวจได้ไหมนะ

แม้ว่าสามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยต้องเสียเงินค่าตรวจเอง ซึ่งสามารถไปขอรับการตรวจที่โรคพยาบาลต่างๆ แต่คุณหมอก็อยากจะเก็บน้ำยาและอุปกรณ์ที่มีน้อยไว้ในยามจำเป็น เช่น ในประเทศไทยเกิดการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 หรือมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์จำนวนมากขึ้น เป็นต้น

ที่สำคัญที่สุดในเวลาเช่นนี้ ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น รวมทั้งล้างมือให้สะอาด กินร้อน ช้อนใครช้อนมัน รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายให้เหมาะสม และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโรค ไม่ใช่แค่เพียงไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดในขณะนี้

ยกระดับ มาตรการป้องกันโควิด – 19

#ยกระดับ #มาตรการป้องกัน #โควิด19

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ จึงทำให้มีมาตรการป้องกันโควิด – 19 ออกมาตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เอง ก็มีมาตราป้องกันเช่นกัน ไปดูกันเลย

  1. คัดกรองผู้ป่วย ตรวจวัดไข้ เช็คอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้า โรงพยาบาลหากไม่มีภาวะ เสี่ยงจะได้รับสติ๊กเกอร์สีเขียวยืนยันว่าผ่านการตรวจแล้ว
  2. บริการเจลล้างมือ บริการเจลล้างมือในโรงพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และทุกจุดที่ให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน
  3. ทำความสะอาด ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และรถเข็นผู้ป่วย ทุก 30 นาที
  4. แยกผู้ป่วยที่มีอาการ เปิด ARI Clinic แยกผู้ป่วยที่มีอาการจำเพาะไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก ไปตรวจคลินิกไข้หวัด ด้านข้างรพ. และอาคารจอดรถ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
  5. ส่งยาให้ถึงบ้าน ระบบรับยาที่บ้าน เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาล ด้วยระบบการส่งยาไปยังบ้านผู้ป่วย
  6. จำกัดการเยี่ยมไข้ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และความปลอดภัยของคุณ และผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  7. สวมหน้ากาก ให้ผู้รับบริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัส และเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน
  8. รณรงค์การใช้บันไดแทนลิฟต์ เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ลดความแออัด และการแพร่กระจายเชื้อไวรัส และป้องกัน COVID – 19
6305-covid19-2