CPAP และ BiPAP เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาปัญหาทางเดินหายใจขณะนอนหลับ โดยทั่วไปแล้วมีความแตกต่างดังนี้

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

 • CPAP เป็นระบบที่ส่งอากาศด้วยความดันบวกตลอดเวลาที่ผู้ใช้หายใจขณะนอนหลับ
 • มีการใช้ความดันคงที่และสูงเพื่อเปิดทางเดินหายใจและป้องกันการคั่นขวดของลมในช่องคอขณะหลับ

BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure)

 • BiPAP มีการปรับความดันในอากาศระหว่างการหายใจเข้าและการหายใจออก โดยมีความดันสูงเมื่อหายใจเข้าและความดันต่ำเมื่อหายใจออก
 • ส่วนใหญ่นำมาใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางเดินหายใจที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ผู้ที่มีภาวะหายใจชัก, ปอดถูกทำลาย, หรืออาการหายใจที่ไม่ปกติในระหว่างนอนหลับ

CPAP ใช้ความดันคงที่และสูงทั้งหมดเวลาที่ใช้ ในขณะที่ BiPAP มีความดันสูงและต่ำสลับกันระหว่างการหายใจเข้าและการหายใจออก เพื่อช่วยผู้ใช้หายใจได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์ที่ซับซ้อน การเลือกใช้ระบบที่ถูกต้องจะขึ้นอยู่กับอาการและความเหมาะสมของผู้ป่วยที่ต้องการรักษา

เครื่อง CPAP เหมาะสมกับใคร

เครื่อง CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาทางเดินหายใจขณะนอนหลับโดยส่วนใหญ่มักเกิดจากภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจในระหว่างการหลับ สามารถใช้เครื่อง CPAP ในกรณีที่มีโรคนอนหลับประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น

 • โรคนอนหลับประเภทที่ 2 (Obstructive Sleep Apnea – OSA): ซึ่งเกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ โดยที่ผู้ป่วยอาจหยุดหายใจชั่วขณะหลับ
 • โรคนอนหลับประเภทที่ 1 (Central Sleep Apnea – CSA): ที่เกิดจากปัญหาในการควบคุมการหายใจขณะหลับ ควรใช้ CPAP ร่วมกับการรักษาปัญหาสาเหตุของ CSA ได้
 • ผู้ที่มีอาการร้อนในคอ (Snoring): หรืออุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับโดยไม่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคนอนหลับประเภทใด ๆ ก็สามารถพิจารณาใช้ CPAP เพื่อบรรเทาอาการ

การเลือกใช้เครื่อง CPAP ควรดูจากการประเมินโดยแพทย์หรือนักวิชาการทางการแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการรักษาโรคนอนหลับ โดยเครื่อง CPAP จะช่วยเปิดทางเดินหายใจและลดอาการหยุดหายใจในขณะหลับ ทำให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ดีขึ้นและมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นด้วย

เครื่อง BIPAP เหมาะสมกับใคร

เครื่อง BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) เหมาะสำหรับบางกลุ่มผู้ที่มีปัญหาทางเดินหายใจขณะหลับและมีความจำเป็นในการให้ระดับความดันอากาศที่แตกต่างกันระหว่างการหายใจเข้าและการหายใจออก ดังนั้นผู้ที่มีสภาวะต่อไปนี้อาจจะได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่อง BiPAP

 • โรคนอนหลับประเภทที่ 1 (Central Sleep Apnea – CSA): ที่เกิดจากปัญหาในการควบคุมการหายใจขณะหลับ โดย BiPAP สามารถปรับความดันเพื่อช่วยควบคุมการหายใจได้ในกรณีนี้
 • โรคนอนหลับประเภทที่ 2 (Obstructive Sleep Apnea – OSA): ที่มีอาการรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้ด้วย CPAP เครื่องเดียว ในกรณีนี้ BiPAP สามารถช่วยปรับความดันในการหายใจเข้าและการหายใจออกได้มากกว่า CPAP
 • ผู้ที่มีความต้องการในระดับความดันอากาศที่แตกต่างกันระหว่างการหายใจเข้าและการหายใจออก เช่น ผู้ที่มีปัญหาปอด, ภาวะปอดถูกทำลาย, หรือภาวะเวียนเลือนทางหายใจขณะหลับ

การใช้ BiPAP ควรได้รับคำแนะนำและการตรวจสอบจากแพทย์หรือนักวิชาการทางการแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการรักษาโรคนอนหลับ โดยมักใช้ในกรณีที่ CPAP ไม่เพียงพอหรือผู้ป่วยมีความจำเป็นในระดับความดันอากาศที่แตกต่างกันระหว่างการหายใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

คำแนะนำสำหรับผู้สนใจใช้เครื่อง CPAP หรือ BiPAP

ถ้าคุณสนใจใช้เครื่อง CPAP หรือ BiPAP สำหรับการรักษาโรคนอนหลับหรือปัญหาทางเดินหายใจขณะหลับ นี่คือข้อแนะนำที่คุณควรพิจารณา

 • ปรึกษาแพทย์: ให้คุณควรพบแพทย์หรือนักวิชาการทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในโรคนอนหลับ เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องตามความเหมาะสมของคุณ
 • การตรวจวินิจฉัย: อาจจะต้องได้รับการตรวจทางคลินิกหรือการส่งตรวจโรคนอนหลับด้วยการวิเคราะห์การหายใจขณะหลับ เพื่อวินิจฉัยประเภทและความรุนแรงของโรคนอนหลับของคุณ
 • การเลือกเครื่อง: หลังจากการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ คุณจะต้องเลือกเครื่อง CPAP หรือ BiPAP ที่เหมาะกับคุณ แพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จะช่วยคุณในกระบวนการเลือกเครื่อง
 • การฝึกใช้เครื่อง: คุณจะต้องรับการฝึกใช้เครื่อง CPAP หรือ BiPAP จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณรู้วิธีการใช้และปรับความดันอากาศให้เหมาะสม
 • การดูแลเครื่อง: ควรดูแลรักษาเครื่อง CPAP หรือ BiPAP โดยสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิต รวมถึงการทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วม
 • การติดตาม: ติดตามการรักษาโดยอยู่ในการตรวจสอบของแพทย์เพื่อปรับแต่งการใช้เครื่องตามความคืบหน้าของคุณและปรับความดันให้เหมาะสม
 • ความสะดวกสบาย: พิจารณาปัจจัยความสะดวกสบายเช่น การเลือกหนึ่งที่เหมาะกับการนอนของคุณ และการใช้แหวนหรือหน้ากากที่ทำให้คุณรู้สึกสบาย
 • ราคาและความคุ้มค่า: คุณควรพิจารณาราคาของเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงการคุ้มค่าในทางการแพทย์และคุณภาพของการนอน
 • ความสนับสนุน: มีความสำคัญที่คุณมีระบบสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนฝูงเมื่อเริ่มใช้เครื่อง CPAP หรือ BiPAP เนื่องจากมีระยะเรียนรู้และการปรับตัวในขณะแรก

การใช้เครื่อง CPAP หรือ BiPAP อาจช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนของคุณและลดความเสี่ยงต่อโรคและภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคนอนหลับ แต่คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำจากแพทย์ของคุณเพื่อให้การรักษามีผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์

มือถือ : 096-932-5946
ID Line : Preeyaluk4422
https://line.me/ti/p/sPnamnGUcj
คุณปรียาลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพ
คลินิกนอนกรน
รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 90/5 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
https://g.co/kgs/TzCn7L