วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้รับเกียรติจากทางบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับพนักงานในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR (หลักสูตรเต็มวัน) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณฟาติมา บุญทวี พร้อมทีมงาน บรรยากาศแบบเป็นกันเอง ซักถามและปฏิบัติกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ทำให้กิจกรรมครั้งนี้พนักงานได้รับความรู้และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งทางโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณทางบริษัทฯ ที่มอบความไว้วางใจให้ทางโรงพยาบาลในกิจกรรมครั้งนี้และปีต่อๆไป ทางโรงพยาบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไป

cpr16_toa_01

cpr16_toa_02

cpr16_toa_03

cpr16_toa_04

cpr16_toa_05