LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 17

EXCLUSIVE THANK YOU PARTY & CH9 AIRPORT
LIFE INSURANCE AGENT AWARDS 2021-2022

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต จัดงาน EXCLUSIVE THANK YOU PARTY & CH9 AIRPORT
LIFE INSURANCE AGENT AWARDS 2021-2022

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้จัดงาน EXCLUSIVE THANK YOU PARTY & CH9 AIRPORT LIFE INSURANCE AGENT AWARDS 2021 – 2022 ในทริปล่องเรืออยุธยาแบบ EXCLUSIVE โดยมีตัวแทนประกันชีวิต 41 ท่าน ได้เข้าร่วมทริปสุดพิเศษในครั้งนี้

LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 18
เริ่มต้นทริปด้วยการเยี่ยมชมวัดใหญ่ชัยมงคล วัดสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยและถือเป็นหนึ่งวัดสำคัญที่มีชื่อเสียงอย่างมากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ให้ตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านได้เยี่ยมชมและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ต่อด้วยการเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม โดยความ EXCLUSIVE ของงานในครั้งนี้ คือการเปลี่ยนชุดไทยให้กับผู้ร่วมทริปทุกท่าน ได้เยี่ยมชมวัดไชยวัฒนารามและรวมถ่ายรูปในธีม TRADITIONAL THAI DRESS
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 20
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 16
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 15
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 7
เดินทางต่อมายังร้านอาหารสุริยันจันทรา ร้านอาหารตกแต่งย้อนยุคแบบไทย สัมผัสกับบรรยากาศลมเย็นสบาย เป็นร้านอาหารริมน้ำติดกับแม่น้ำน้อย ไฮไลท์สำคัญคือ การประกาศรางวัล LIFE INSURANCE AGENT AWARDS 2021 – 2022 โดยมี 3 รางวัล ดังนี้

CH 9 Airport Most Service awards

รางวัลการบริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม ผู้ได้รับรางวัล คุณภัทรพงศ์ วาศไชยพงศ์

LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY Awards 1

CH 9 Airport Most Admired awards

รางวัลความชื่นชมและความไว้วางใจจากผู้รับบริการยอดเยี่ยม ผู้ได้รับรางวัล คุณรัฐวิชญ์ รุ่งสินธัญวัฒน์

LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY Awards 2

CH 9 Airport Most Coordinate awards

รางวัลการประสานงานกับโรงพยาบาลยอดเยี่ยม ผู้ได้รับรางวัล คุณสรายุทธ มีสวัสดิ์

LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY Awards 3

โดยมี นพ.ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ CHG และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 13
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 5
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 6
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 14
ในช่วงเย็นร่วมล่องเรือย้อนยุคพร้อมชมบรรยากาศสองฝั่งริมน้ำแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำน้อยเคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสำคัญในการค้าของชาวอยุธยาในอดีต โดยเดิมชาวอยุธยานำเรือพายขายสินค้าข้าวสารและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามแม่น้ำน้อยไปยังตลาดในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ หลังล่องเรือร่วมชมการแสดงรำไทยและรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ร้านสุริยันจันทรา
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 4
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 12
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 10
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 11
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 3
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 2
เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณตัวแทนประกันชีวิตที่ได้มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตได้ดูแลเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบคุณค่าบริการด้านสุขภาพให้กับทุกคน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มารับบริการทุกท่านต่อไป
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 8
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 0
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 1
LIFE INSURANCE AGENT EXCLUSIVE THANK YOU PARTY 9

วีดีโองาน EXCLUSIVE THANK YOU PARTY & CH9 AIRPORT LIFE INSURANCE AGENT AWARDS 2021-2022