วันที่ 27 ก.พ.2562 เวลา14:00น.

นพ. ยุทธนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ต

ขึ้นรับรางวัล Hospital Award ประจำปี2561  จาก Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2018

ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok

67658

151446

151399

151398

151397

67662

67630