นายแพทย์ ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต  เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศประจำปี “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018 ” ได้เกียรติจาก นาย โรเบิร์ต พอล เกรย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ  Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award รางวัลประเภทให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม  ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ (ราชดำริ)  ในวันที่ 21 มีนาคม 2562  วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศด้านการบริการให้แก่โรงพยาบาลที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุด ซึ่งมีโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยาแคร์ จำนวน 450 แห่งทั่วประเทศ

AWARD-3

AWARD-4

AWARD-5

AWARD-6

AWARD-1