Hospital Service Awards Banner

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต คว้ารางวัลงาน ALLIANZ AYUDHYA HOSPITAL SERVICE AWARDS 3 ปีซ้อน

เมื่อวันพฤหัสที่ 30 มีนาคม 2566 บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้จัดงานประกาศรางวัล “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2019” ณ ห้อง Chadra Ballroom โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ (งดจัดการแข่งขันในปี 2020-2022 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19) เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงพยาบาลที่ชนะการแข่งขันจากการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Most Admired Award 2019 1
ซึ่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้รับรางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 3 ปีซ้อน (Most Admired Award 2017, Excellent Check Up Award 2018, Most Admired Award 2019) ซึ่งเป็นรางวัลการประสานงานยอดเยี่ยม มอบให้โรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือด้านกระประสานงานต่างๆ

รวมไปถึงลูกค้ามีความพึงพอใจด้านบริการต่างๆ รวมถึงบริการการตรวจรักษาของโรงพยาบาล โดยมี นพ.ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ CHG และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตเราได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2017, 2018 และ 2019 รวม 3 ปีซ้อน (ก่อนจะงดเว้นไปในปี 2020-2022)

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และยืนยันมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาล และเรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบคุณค่าบริการด้านสุขภาพให้กับทุกคน

Most Admired Award 2019 2
Most Admired Award 2019
Most Admired Award 2019 4
Most Admired Award 2019 5