ฝากครรภ์ จุดเริ่มต้นของการดูแลลูกและสุขภาพคุณแม่ เพื่อให้ลูกคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่ และลูกน้อยได้อีกด้วย ซึ่งประโยชน์หลักที่สำคัญเลยคือ

  1. เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพครรภ์ว่า การตั้งครรภ์ยังคงดำเนินไปได้ตามปกติ ซึ่งแพทย์จะทำการตรวจโรคบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างตั้งครรภ์และเป็นอันตรายต่อคุณแม่และลูกได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะครรภ์เป็นพิษ โลหิตจาง หรือโรคติดต่อต่างๆ
  2. ตรวจการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ เพศ วัดขนาด น้ำหนัก และความแข็งแรงของทารถในครรภ์ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่

และที่สำคัญการได้พบสูติแพทย์จะช่วยให้คุณแม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โภชนาการ ไปจนถึงการออกกำลังกาย และสามารถสอบถามหรือปรึกษากับสูติแพทย์ได้โดยตรงอีกด้วย

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้จัดแพ็กเกจการดูแลสุขภาพครรภ์และแพ็กเกจคลอดให้คุณแม่อย่างเหมาะสม ให้คุณวางใจในความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของคุณแม่และลูกน้อย

โปรแกรมฝากครรภ์และคลอด ANTENATAL CARE

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี
โทร. 02-115-2111 ต่อ 1140 หรือ 081-811-1236