ฝากครรภ์ จุดเริ่มต้นของการดูแลลูกและสุขภาพคุณแม่ เพื่อให้ลูกคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่ และลูกน้อยได้อีกด้วย ซึ่งประโยชน์หลักที่สำคัญเลยคือ

  1. เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพครรภ์ว่า การตั้งครรภ์ยังคงดำเนินไปได้ตามปกติ ซึ่งแพทย์จะทำการตรวจโรคบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างตั้งครรภ์และเป็นอันตรายต่อคุณแม่และลูกได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะครรภ์เป็นพิษ โลหิตจาง หรือโรคติดต่อต่างๆ
  2. ตรวจการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ เพศ วัดขนาด น้ำหนัก และความแข็งแรงของทารถในครรภ์ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่

และที่สำคัญการได้พบสูติแพทย์จะช่วยให้คุณแม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โภชนาการ ไปจนถึงการออกกำลังกาย และสามารถสอบถามหรือปรึกษากับสูติแพทย์ได้โดยตรงอีกด้วย

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้จัดแพ็กเกจการดูแลสุขภาพครรภ์และแพ็กเกจคลอดให้คุณแม่อย่างเหมาะสม ให้คุณวางใจในความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของคุณแม่และลูกน้อย

แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

รูปแบบการคลอด

ห้องพิเศษคู่ (บาท)

ห้องพิเศษเดี่ยว (บาท)

ห้อง Deluxe (บาท)

ห้อง VIP (บาท)

คลอดปกติ
(นอน รพ. 3 วัน 2 คืน)

35,000 38,000 40,000 45,000

ผ่าตัดคลอด
(นอน รพ. 4 วัน 3 คืน)

45,000 50,000 53,000 55,000

หมายเหตุ : เมื่อคลอดที่รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต รับฟรี

  1. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีและวัคชีนป้องกันวัณโรคปอด (สำหรับทารกแรกเกิด)
  2. ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกเกิด
  3. ภาพลูกรักแรกเกิด
  4. ตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี 1 ครั้ง (สำหรับคุณแม่หลังคลอด)
  5. ชุดสอนการเลี้ยงดูทารก

รายการเพิ่มเติม

ค่าบริการเพิ่มเติม

คลอดปกติและทำหมัน

14,000 บาท

ผ่าคลอดและทำหมัน

5,000 บาท

คลอดตามฤกษ์

5,000 บาท

คลอดปกติ REPAIR

7,000 บาท

คลอดทารกแฝด คิดค่าใช้จ่ายต่อลูกเพิ่ม 1 คน

10,000 บาท

หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ HIV

12,000 บาท

น้ำหนักมากกว่า 100 กก.

5,000 บาท

* รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี
โทร. 081-811-1236 หรือ 02-115-2111 ต่อ 1140