วัคซีนไฟเซอร์ได้รับการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นับเป็นวัคซีนโควิด-19 รายการที่ 6 ของไทย
ซึ่งแผนการฉีดประกอบด้วยการฉีดวัคซีนจำนวน 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 21 วัน และขึ้นทะเบียนใช้กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

หลักการทำงานของ mRNA vaccine 

คือจำลองส่วนของ spike protein ( โครงสร้างนี้มีหน้าที่สำคัญในกระบวนการที่ทำให้ไวรัสสามารถเข้าไปในเซลล์และทำให้เกิดการติดเชื้อได้ )
ด้วยการนำ mRNA เฉพาะส่วนที่สร้าง spike protein ของไวรัสมาฉีดเข้าร่างกาย หลังจากนั้น mRNA จะเข้าเซลล์ มาให้ระบบภูมิคุ้มกันเรียนรู้ จดจำ และทำลายทั้ง mRNA ในเซลล์ และspike protein และสร้าง antibody ช่วยให้เวลาได้รับเชื้อโควิด พวก antibody เหล่านี้ก็จะไปจับกับ spike protein บนไวรัส ทำให้ไวรัสไม่สามารถจับกับเซลล์ในร่างกายเราได้ เพิ่มจำนวนไม่ได้ สุดท้ายก็โดนระบบภูมิคุ้มกันจัดการไป

ข้อดีคือพัฒนาได้เร็ว และไม่เข้าไปยุ่งกับ nucleus ในเซลล์มนุษย์ ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการกลายพันธุ์

อย่างไรก็ตามตอนนี้ไทยมีวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1.5 ล้านโดสเพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิดเป็นการกระตุ้นเข็ม 3 บูสเตอร์โดส กลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ระบาด และกลุ่มอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบ

ทั้งนี้วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน โดยองค์กรอนามัยโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะมีวัคซีนหลากหลายชนิดฉีดให้กับประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยต่อไป