Pride Month Pride Festival คือ การจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายนของทุกปีที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความภาคภูมิใจและความชอบในตัวตนที่แท้จริง ซึ่งความภูมิใจที่เกิดขึ้นนั้นต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดจากการโดยดูถูก การใช้ความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติของสังคม ส่งผลทำให้เกิดความกดดันไปจนถึงการปิดบังตัวตน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะเน้นถึงการเคลื่อนไหวทางสังคม การแต่งกาย การเดินขบวนพาเหรดสีสันสดใสและกิจกรรมทางศิลปะเป็นหลัก เพื่อเป็นการแสดงออกและเฉลิมฉลองถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับ

Pride Month เกิดจากเหตุการณ์ในวันที่ 28 มิถุนายน 1969 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าในสโตนวอลล์อินน์ ซึ่งเป็นบาร์เกย์ในหมู่บ้านกรีนิช มหานครนิวยอร์ก ทำให้เกิดความตึงเครียดและก่อเป็นเหตุการณ์จลาจลครั้งใหญ่ในที่สุด การจลาจลที่เกิดขึ้นกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดขบวนการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศกระตุ้นให้ผู้คนแสดงตนมากขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียม และในปีต่อมาในเดือน “มิถุนายน” ในทุกๆปีจึงเกิดการเดินขบวนเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การจราจลในครั้งนั้น ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

Pride Month เดือนแห่งความภูมิใจของ LGBTQ ความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียม
 
LGBTQ ย่อมาจากอะไร?
L ย่อมาจาก Lesbian หมายถึง หญิงรักหญิง
G ย่อมาจาก Gay หมายถึง ชายรักชาย
B ย่อมาจาก Bisexual หมายถึง บุคคลรักได้ทั้งสองเพศ
T ย่อมาจาก Transgender หมายถึง บุคคลข้ามเพศ
Q ย่อมาจาก Queer หมายถึง การไม่จำกัดในเรื่องเพศ และความรัก

ธงสีรุ้งที่สดใสและสวยงาม ออกแบบโดย “กิลเบิร์ต เบเคอร์” นักเคลื่อนไหวทางสังคม ได้ออกแบบธงสีรุ้งเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการเฉลิมฉลองและความภาคภูมิใจของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1978 เป็นต้นมา

ความหมายของแต่ละสีบนธงสีรุ้ง
สีแดง หมายถึง ชีวิต
สีส้ม หมายถึง การเยียวยา
สีเหลือง หมายถึง พระอาทิตย์
สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ
สีฟ้า สีคราม หมายถึง ศิลปะและความผสมผสานกลมกลืน
สีม่วง หมายถึง จิตวิญญาณของ LGBTQ