ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันเป็นปัญหาที่ดูเหมือนเล็กน้อย แต่จริงๆแล้วจัดเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง เพราะคนที่มีสุขภาพฟันไม่ดี มีฟันผุ นอกจากจะสร้างปัญหาต่อการเคี้ยวอาหารแล้ว ถ้าไม่รับการรักษาที่เหมาะสม การติดเชื้อจากฟันผุอาจจะลุกลามรุนแรงกระทั่งทะลุถึงโพรงประสาทฟัน เกิดการอักเสบและมีฝีรากฟันเป็นหนองได้

อาการของรากฟันอักเสบหรือเป็นหนอง

เมื่อมีการอักเสบที่รากฟัน ผู้ป่วยจะมีอาการเช่น เจ็บเวลาเคี้ยว ปวดฟันตอนกลางคืน เสียวฟันเมื่อดื่มเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น ฟันโยก ที่เป็นเช่นนี้เพราะฟันแต่ละซี่มีโพรงประสาทและรอบรากฟันมีเอ็นยึดปริทันต์รับความรู้สึก เมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้น รากฟันจะมีการอักเสบและตัวฟันจะตายในที่สุด จึงแสดงอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น

ในรายที่รากฟันมีการอักเสบมากจนเป็นหนอง นอกจากอาการปวดฟันแล้ว ผู้ป่วยจะมีอาการหน้าบวม กลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอ มีหนองออกจากเหงือก สีฟันเปลี่ยนไป

การรักษารากฟัน

ในเบื้องต้นทันตแพทย์ต้องประเมินสภาพฟันผุก่อนว่า การอักเสบลุกลามถึงรากฟันหรือไม่ โดยการ x-ray ฟัน ถ้าพบเงาดำในตัวฟันหรือรอบรากฟันแล้ว แสดงว่ารากฟันมีการอักเสบติดเชื้อร่วมด้วยแล้ว ไม่สามารถรักษาเพียงการอุดฟันเพียงอย่างเดียวได้ ต้องรักษารากฟันเสียก่อน จากนั้นจึงทำการบูรณะฟันให้สมบูรณ์ในขึ้นตอนต่อไป

การดูแลรักษาสุขภาพฟันตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การเลือกทานอาหาร การแปรงฟัน การใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ การใช้ไหมขัดฟัน รวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์ จะช่วยป้องกันอาการปวดฟัน เหงือกอักเสบอันจะเป็นสาเหตุให้เราต้องสูญเสียฟันหรือต้องรักษารากฟันได้

ทพ. ศักดิ์สิทธิ์ พรสี่
ทันตแพทย์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต