Project Description

 

โรคติดเชื้อ IPD  (พญ.พัชรินทร์   มีศักดิ์ – กุมารแพทย์)

                เชื้อ IPD คือ เชื้อนิวโมฮอกคัท เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่บริเวณคอ และก้อนในปาก เพียงแต่โรค IPD เป็นการติดเชื้อนิวโมฮอกคัทอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี โดยเป็นเชื้อที่ติดต่อกันจากการไอ จาม หรือผ่านทางน้ำลาย

ภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อ

ได้แก่ ภาวะคออักเสบ หูอักเสบ และปอดอักเสบ ในกระณีที่รุนแรงมาก อาจทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ในกรณีที่รุนแรงทำให้เป็นสาเหตุของการพิการหรือเสียชีวิตได้

อาการจากการติดเชื้อ

หากเป็นอาการที่พบในเด็ก ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ไม่สบายตัว หากมีการติดเชื้อในกระแสเลือด อาจมีภาวะช็อค และติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

การวินิจฉัยโรค และการรักษา

เริ่มแรกจะมีการเจาะเลือดเพื่อนำไปเพาะเชื้อ ในส่วนของการรักษา จะให้ผู้ป่วยนอนที่โรงพยาบาล ประมาณ 5-7 วัน ให้มีการให้ยาฆ่าเชื้อ จากนั้นเป็นการรอผลการเพาะเชื้อ

วิธีการป้องกัน

1. การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่

2. หลีกเลี่ยงการพาบุตรไปในสถานที่แออัด

3. ใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

4. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งสามารถป้องตัวเองและป้องกันการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้