Project Description

 

โรคหูดหงอนไก่ (นพ.ทรงพล  สนธิชัย – สูตินารีแพทย์ (เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง)

หูดหงอนไก่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อว่า “ไวรัสหูด” โดยไวรัสหูดสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ไวรัสที่มีความเสี่ยงต่ำ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ต่ำ ในส่วนของไวรัสที่มีสายพันธุ์สูงจะมีการพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูก และไม่มีโอกาสเป็นหูดหงอนไก่

ลักษณะของหูดหงอนไก่ มักพบในบริเวณอับชื้น จึงมักเกิดในสตรีเนื่องจากมีจุดซ่อนเร้นมากกว่าผู้ชาย และบริเวณอื่นๆ ได้แก่ ลิ้น เยื่อบุช่องปาก และเส้นเสียงของทารกแรกเกิด

วิธีการรักษา

วิธีการรักษาแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. การใช้ยาสารเคมี โดยการป้ายยา ซึ่งต้องดำเนินการโดยแพทย์ ผู้ป่วยไม่สามารถนำกลับไปป้ายเองที่บ้าน ซึ่งตัวยาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) โพโดฟิลลิน ในกลุ่มผู้ป่วยตั้งครรภ์ไม่สามารถใช้ยาประเภทนี้ได้ 2) กรด

2. การผ่าตัด คือการผ่าตัดติ่งเนื้อหูดหงอนไก่ออกไปได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม

3. การจี้ไฟฟ้า ขณะจี้จะมีการฉีดยาชาเฉพาะจุดในบริเวณนั้น และหลังจากการจี้ 1 สัปดาห์ แผลจะหายไป

4. การทายา ผู้ป่วยสามารถซื้อและนำกลับไปทาที่บ้านได้ แต่ห้ามทาทุกวันเนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคือง และเกิดแผลอักเสบติดเชื้อ

ทั้งนี้หูดหงอนไก่ส่วนใหญ่เกิดจากไวรัส จึงไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และมีโอกาสเป็นซ้ำ นอกจากนั้นหูดหงอนไก่ยังเป็นโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ การสวมถุงยางอนามัยจะช่วยลดโอกาสรับเชื้อ แจ่ไม่สามารถป้องกันได้ 100% ฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด คือการอย่าไปรับเชื้อเพิ่ม